10 years

Onze troeven:
Wij beogen kwaliteit

Onze troeven:
We verwelkomen u in twee talen

Onze expertise

Administratief recht
Recht van lokale, regionale en federale overheden, politie-en hulpverleningszones Werking van het bestuur en instellingen van openbaar nut Openbaarheid van bestuur (toegang tot bestuursdocumenten) Bestuurlijke…

Grondwettelijk recht
Bevoegdheidsverdeling Geschillenvoering voor het Grondwettelijk Hof Bijstand bij de redactie van wetgevende teksten, met inbegrip van implementatie in Belgisch recht van Europees en internationaal recht…

Ambtenarenrecht
Loopbaan en evolutie van de loopbaan van statutaire en contractuele ambtenaren Tucht

Publiek vastgoedrecht – Ruimtelijke ordening en milieurecht
Stedenbouw en ruimtelijke ordening Milieurecht Onteigeningsrecht Handelsvergunning Administratief goederenrecht, openbaar domein en openbare wegenis Bodemsanering en afval Grond- en pandenbeleid Natuurbehoud (habitats, fauna en flora)…

Burgerlijke en strafrechtelijke overheidsaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van de staat, gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten, etc … Aansprakelijkheid van ambtenaren Aansprakelijkheid van volksvertegenwoordigers

Overheidsopdrachten en overeenkomsten met openbare besturen
Overheidsopdrachten Concessies voor diensten en werken Koop, verkoop, verhuur, erfpatchovereenkomst en opstalovereenkomst Domeinconcessies Publiek-private samenwerking

Economisch publiekrecht
Kansspelen Subsidies Administratief recht in de gereglementeerde sectoren (netwerkindustrieën, financiële sector, verzekeringssector, …) Onbetaalde schulden

EEN NIEUWE AANWINST BIJ PORTICO

06/12/2023

Met genoegen stellen we Casper François voor, die sinds begin…

Meer lezen