PORTICO BENOEMT SEBASTIAAN DE MEUE TOT VENNOOT 09/01/2023

PORTICO BENOEMT SEBASTIAAN DE MEUE TOT VENNOOT

Met genoegen kondigt Portico de benoeming van Sebastiaan De Meue tot vennoot aan.

Sebastiaan is advocaat bij Portico sinds 2014. Hij is actief in het brede domein van  het publiekrecht, met een overwegende praktijk in…

WATERTOETS: NIEUWE OVERSTROMINGSKAARTEN EN EEN RUIMERE INFORMATIEPLICHT IN 2023 13/12/2022

WATERTOETS: NIEUWE OVERSTROMINGSKAARTEN EN EEN RUIMERE INFORMATIEPLICHT IN 2023

Watertoets en Watertoetsbesluit

Met de watertoets beoordeelt de bevoegde overheid de impact van een vergunningsaanvraag of een plan of programma op het watersysteem: er wordt onderzocht hoe significant schadelijke effecten kunnen worden voorkomen, beperkt of…

HEALTHCARE TENDER DAY 2022 (12E ÉDITION) 14/02/2022

HEALTHCARE TENDER DAY 2022 (12E ÉDITION)

Op 17 februari 2022 zullen Aurélien Vandeburie en Jorien Van Belle het publiek op de Healthcare Tender Day te woord staan. Zij zullen het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes toelichten, met een focus…

DE LEER VAN DE COMPLEXE RECHTSHANDELING BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN: EEN GESCHAKEERDE TOEGANG TOT DE RAAD VAN STATE 14/02/2022

DE LEER VAN DE COMPLEXE RECHTSHANDELING BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN: EEN GESCHAKEERDE TOEGANG TOT DE RAAD VAN STATE

Veel rechtsgeleerden hebben reeds de pen ter hand genomen rond de wijze waarop de XIIde kamer van de Raad van State de Labonorm-leer toepast. Dit duidt op een mogelijke onduidelijkheid of instabiliteit ter zake. Dit…

COLLOQUE – LE JUGE ADMINISTRATIF FACE À LA CRITIQUE 30/09/2020

COLLOQUE – LE JUGE ADMINISTRATIF FACE À LA CRITIQUE

Op 6 november zal Nicolas Bonbled spreken op het colloquium “Le juge administratif face à la critique” georganiseerd door de Universiteit van Lille 2, onder leiding van de professoren F. Grabias en S. Douteaud. 

Voor meer informatie: 

PORTICO BENOEMT EEN COUNSEL 03/09/2020

PORTICO BENOEMT EEN COUNSEL

Met genoegen kondigt Portico de promotie van Sebastiaan De Meue tot Counsel aan.

Sebastiaan De Meue legt zich toe op het publiekrecht in al zijn facetten, en heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in burgerlijke en…

DE BEVOEGDHEIDSVERDELING SPECIFIEK IN HET DOMEIN VAN HET GEBRUIK DER TALEN 24/02/2020

DE BEVOEGDHEIDSVERDELING SPECIFIEK IN HET DOMEIN VAN HET GEBRUIK DER TALEN

Het Centrum voor Onderzoek over de Staat en de Grondwet (Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution (Creco)) heeft recentelijk een boek gepubliceerd dat het resultaat vormt van een ambitieus project, onder leiding van…

BEST LAWYER IN BELGIUM 02/07/2019

BEST LAWYER IN BELGIUM

Portico heeft het genoegen de nominatie van Thomas Eyskens aan te kondigen in de 10de editie van de Best Lawyer in Belgium, discipline administratief recht.

DE WEG NAAR EEN VERGUNNING DOORKRUIST.. DOOR WEGEN 09/05/2019

DE WEG NAAR EEN VERGUNNING DOORKRUIST.. DOOR WEGEN

Thomas Eyskens zal verschillende cases en knelpunten geven tijdens deze studienamiddag georganiseerd door Die Keure op volgende 24 april.

Deze studienamiddag geeft een grondig inzicht in het juridisch statuut, de te volgen procedure en praktijkervaringen met betrekking tot de zaak…

NIEUWE VENNOOT BIJ PORTICO 11/02/2019

NIEUWE VENNOOT BIJ PORTICO

Portico verwelkomt Mr Aurélien Vandeburie als nieuwe vennoot.

Aurélien is sinds 2004 advocaat aan de Brusselse balie en is voordien actief geweest in verschillende grote Brusselse zakenkantoren. Zijn specialisatie ligt op het vlak van de…

AMNESTY INTERNATIONAL – ACADEMIE VOOR DE MENSENRECHTEN 2019 25/01/2019

AMNESTY INTERNATIONAL – ACADEMIE VOOR DE MENSENRECHTEN 2019

De mensenrechten dienen te worden gewaarborgd door alle staten, groepen van staten, natuurlijke personen en rechtspersonen. De mensenrechten staan echter voortdurend onder druk. Ze hebben dan ook beschermers nodig die vertrouwd zijn met de betekenis…

RUIMTELIJKE ORDENING IN BRUSSEL 25/09/2018

RUIMTELIJKE ORDENING IN BRUSSEL

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (‘BWRO’) vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel. Het BWRO bepaalt én regelt de grote mechanismen voor ruimtelijke ordening en stedenbouw op het Brusselse grondgebied. Daarnaast gelden bijzondere…