25/09/2018

RUIMTELIJKE ORDENING IN BRUSSEL

Geen onderdeel van een categorie

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (‘BWRO’) vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel. Het BWRO bepaalt én regelt de grote mechanismen voor ruimtelijke ordening en stedenbouw op het Brusselse grondgebied. Daarnaast gelden bijzondere instrumenten (bijv. de Codex Klimaat, de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, het Glossarium etc.). Dit kader is ingewikkeld en verandert geregeld. Zo is onlangs nog een ambitieuze hervorming van de BWRO goedgekeurd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogt de stedenbouwkundige regels te vereenvoudigen voor ontwikkelaars, burgers en professionals. Centraal staan flexibiliteit en snellere procedures. Naast de Brusselse regels gelden zowel de rechtspraak van de Raad van State als de verplichtingen van de Europese richtlijnen als onvermijdelijke randvoorwaarden op zowel plan- als vergunningsniveau. Hoog tijd om alles op een rijtje te zetten. Op deze studiedag focussen we op de naderende wijzigingen van de reglementering. Tegelijk staan we stil bij interessante aandachtspunten in de planologie en de vergunningsprocedure. We sluiten af met varia-punten met belangrijke gevolgen voor iedereen die met Brusselse vergunningen te maken krijgt. Hiervoor doen we beroep op eminente sprekers met ervaring binnen dit thema en de Brusselse regio. Onmisbaar voor iedereen die professioneel bezig is met ruimtelijke ordening in Brussel. Enige voorkennis is vereist. Inschrijven en meer informatie via Die Keure.

RUIMTELIJKE ORDENING IN BRUSSEL