09/05/2019

DE WEG NAAR EEN VERGUNNING DOORKRUIST.. DOOR WEGEN

Geen onderdeel van een categorie

Thomas Eyskens zal verschillende cases en knelpunten geven tijdens deze studienamiddag georganiseerd door Die Keure op volgende 24 april.

Deze studienamiddag geeft een grondig inzicht in het juridisch statuut, de te volgen procedure en praktijkervaringen met betrekking tot de zaak der wegen en de buurtwegen.
De voordrachten leggen een bijzondere focus op de aandachtspunten en knelpunten die deze wegen met zich meebrengen bij de vergunningverlening van projecten en infrastructuurwerken.

Meer informatie, vindt u op de website van Die Keure

DE WEG NAAR EEN VERGUNNING DOORKRUIST.. DOOR WEGEN