JUNIOR GEYSENS

Junior Geysens behaalde een master in de rechten (KU Leuven, 2016, onderscheiding), met een Erasmusuitwisseling aan de University of Helsinki in Finland en een LL.M. in Energy, Environmental and Climate Change Law (University of Malta en KU Leuven, 2017, grote onderscheiding).

Junior is actief in het brede domein van het publiekrecht, met een overwegende praktijk in het grondwettelijk recht, administratief recht en omgevingsrecht. Junior treedt regelmatig op in procedures voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de gewone hoven en rechtbanken. Hij is tevens reeds opgetreden voor het Hof van Justitie van de EU.

Junior heeft ook een uitgebreide ervaring in het domein van kansspelen, waarbij hij exploitanten adviseert en verdedigt.

Tussen 2018 en 2023 was Junior tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Milieu-en energierecht (IMER) van de KU Leuven, binnen de onderzoekseenheid Publiekrecht.

Junior is tevens lid van het Sportcomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Junior is auteur van verschillende wetenschappelijke bijdragen in de domeinen van het grondwettelijk recht en milieurecht.

Hij vervoegde Portico in november 2017. Op de eerste september van 2023 werd Junior benoemd tot Senior Attorney.

Studies

KULeuven (Master), 2016 [onderscheiding]

KULeuven & University of Malta (LL.M.), 2017 [grote onderscheiding]

Rechtsdomeinen

Administratief recht, milieurecht, Europees recht en grondwettelijk recht

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Publicaties:

VANDAELE en J. GEYSENS, "Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu: een klimaatverandering bij het Grondwettelijk Hof?", Leuven Blog for Public Law, 21 mei 2021.

VANDAELE en J. GEYSENS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu van artikel 23 van de Grondwet: een verandering van klimaat in de rechtspraak?”, in X., Liber Amicorum André Alen, Intersentia, 2020, 795-824.

GEYSENS en S. DE MEUE, “Het Grondwettelijk Hof over de lage emissiezones: een LEZ voor de toekomst?”, Milieu-en Energierecht 2020, 107-118.

DE PRETER, B. SCHELSTRAETE, C. BIMBENET, T. EYSKENS, J. GEYSENS, F. SEBREGHTS, J. VAN LOMMEL, S. VERBIST, ‘De Codextrein 2017. Een eerste analyse’, Brugge, die Keure, 2018, 201 p.

GEYSENS, “Capacity mechanisms after the Commission’s Winter Package”, European Energy and Environmental Law Review 2017, 111-121.

GEYSENS, “De Northwest Ordonnantie”, Jura Falconis 2015-2016, Volume 52, 41-76.