SEBASTIAAN DE MEUE

Sebastiaan De Meue werd met grote onderscheiding master in de rechten (KUL, 2014). Tijdens zijn opleiding studeerde hij in het kader van een Erasmusuitwisseling eveneens aan de Université de Lausanne in Zwitserland.

Hij vervoegde Portico vanaf september 2014 en is vennoot sinds januari 2023. Daarnaast was hij van 2014 tot 2020 ook actief als praktijkassistent administratief recht aan de KULeuven.

Sebastiaan is actief in het brede domein van het publiekrecht, met een overwegende praktijk in het omgevingsrecht, het ambtenarenrecht en het overheidsopdrachtenrecht. Hij beschikt ook over een ruime expertise in het algemeen publiekrecht en het grondwettelijk recht. Hij is auteur van verschillende bijdragen in juridische boeken en tijdschriften, en sprak al op verschillende studiedagen.

Studies

KULeuven (Master), 2014 [grote onderscheiding]

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

S. DE MEUE, “Het Burgemeestersconvenant, artikel 4.3.4 VCRO en de onverwachte intrede van de (gemeentelijke) klimaatdoelstellingen in de vergunningverlening”, Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) 2022, afl. 105, 39-62.

S. DE MEUE en T. EYSKENS, "De Raad van State als cassatierechter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: overzicht van rechtspraak (2011-2020), in S. LUST en S. BOULLART (eds.), 10.I.6 Het administratief cassatieberoep, Brugge, die Keure, 2022, 459-578.

S. DE MEUE en J. GEYSENS, “Het Grondwettelijk Hof over de lage-emissiezones: een LEZ voor de toekomst?” noot onder GwH 28 februari 2019, nr. 37/2019, Milieu- en Energierecht (MER) 2020, 111-118.

S. DE MEUE en T. EYSKENS: “De termijn tot tussenkomst ter ondersteuning van het beroep voor de Raad van State: over een procedurele derde weg en een onvoorziene hinderpaal”, TROS 2018, 244-254.

S. DE MEUE en T. EYSKENS: “Kunnen structuurplannen dan toch rechtstreeks worden aangevochten bij de Raad van State”, TROS 2016, afl. 82, 109.