AURÉLIEN VANDEBURIE

Aurélien Vandeburie is licentiaat in de rechten (ULB, 2004) en doctor in de rechten (UNamur, 2013).

Hij is advocatie aan de balie te Brussel sinds 2004. Hij was actief bij de kantoren Elegis en Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. Hij vervoegde Portico in februari 2019.

Aurélien is gespecialiseerd in administratief recht, in het bijzonder in het domein van overheidsopdrachten, overheidscontracten, publiek-private samenwerking en openbare domeingoederen.

Hij beschikt eveneens over een expertise inzake het Congolese recht inzake overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking.

Naast geschillenbeslechting, komt Aurélien ook regelmatig tussen in het kader van de procedure tot plaatsing van een overheidsopdracht op verschillende niveaus (structurering van het project, redactie van de opdrachtdocumenten, bijstand bij de redactie van offertes, beoordelingsrapporten, onderhandeling en redactie van het contract). Hij staat eveneens zowel aanbestedende overheden als ondernemingen bij in de opvolging van de uitvoering van overheidsopdrachten.

Recent kwam hij nog tussen in gemengde vastgoedprojecten (publiek-privaat) inzake huisvesting, commerciële centra, kantoorgebouwen, …

Aurélien is docent aan de ULB, waar hij administratief recht doceert. Hij verzorgt daarnaast ook verschillende beroepsopleidingen inzake overheidsopdrachten bestemd voor professionelen in de sector.

Aurélien is tevens lid van de redactieraad van verschillende tijdschriften (Chroniques de droit public ; revue pratique de l’immobilier ; revue des contrats et des marchés publics ; revue générale de droit civil).

Studies

ULB (Licentiaat in de rechten), 2004

UNamur (Doctor in de rechten), 2013

Erkend als specialist in administratief recht en overheidsopdrachten bij beslissing van de Raad van de Orde van Brussel van 18 december 2012

Rechtsdomeinen

Administratief recht, economisch publiekrecht

Talen

Frans, Engels en Nederlands