NICOLAS BONBLED

Nicolas Bonbled is licentiaat in de rechten (UCL, 2003), LL.M in het internationaal recht (EUR, 2004) en doctor in de rechtswetenschappen (UCL, 2009).

In 2004 kreeg hij een beurs bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FRS-FNRS), in het kader waarvan hij een doctoraatsonderzoek voerde over de bevoegdheidsverdeling en rechten van minderheden in federale staten.

Nicolas is advocaat aan de balie van Brussel sinds 2009. Hij was eerst verbonden aan het kantoor NautaDutilh, daarna is hij vennoot geworden bij Gérard & Vennoten in 2013. Hij heeft Portico vervoegd in 2017.

Nicolas heeft omvangrijke ervaring in de verschillende domeinen van het publiek en administratief recht, en meer bepaald in geschillenbeslechting hieromtrent. Hij treedt op in procedures voor de Raad van State, het Grondwettelijk hof en de gewone hoven en rechtbanken. Hij behandelt ook vele dossiers in overheidsaansprakelijkheid, ambtenarenrecht, overheidsdiensten, lokale overheden en economisch publiek recht. Hij beschikt over een specifiek erkende expertise omtrent fundamentele rechten en vrijheden en taalreglementering (bestuurstaalwetgeving, gerechtelijke taalwetgeving, …).

Hij is professor aan de UCLouvain, waar hij materie van publiekrecht en mensenrechten doceert. Hij heeft eveneens deze vakken gecodeerd aan de ULB als plaatsvervangend docent van 2014 tot 2016. Hij is spreker op talrijke colloquia en conferenties en is auteur van vele wetenschappelijke artikelen in het domein van het grondwettelijk recht, het administratief recht en mensenrechten.

Hij is sinds 2013 co-editor van de het tijdschrift “Annales de droit de Louvain”.

Nicolas werkt voornamelijk in het Frans, maar heeft ook een zeer goede kennis van het Nederlands en Engels

Studies

UCLouvain (Aanvullende studie filosofie), 2002

UCLouvain (Licentiaat ) 2003

Erasmusuniversiteit Rotterdam (LL.M.), 2004

Doctor in de Rechtswetenschappen (UCLouvain, 2009)

Rechtsdomeinen

Grondwettelijk recht, administratief recht, overheidsaansprakelijkheid

Talen

Frans, Engels en Nederlands